Anlita takläggare – frågor och svar

Oavsett om du ska anlita en takläggare för första eller femte gången kan det uppstå en hel del frågor som du behöver svar på. Har du anlitat förut har du kanske redan koll på hur många delar fungerar, medan den som är helt novis kan tycka att det känns ganska nervöst. Vad ska man ha koll på, erbjuder företaget ROT-avdrag och hur går betalningen till?

Frågorna är helt klart många, men att anlita en takläggare behöver inte vara så svårt som det kan kännas. Här nedan har vi därför satt ihop några vanligt förekommande funderingar som kan uppstå i samband med att du ska anlita. Eftersom många företag arbetar på olika sätt är också vissa av svaren generella. Vill du veta exakt vad som gäller för ett specifikt företag är det bäst att du kontaktar takläggaren personligen.

FAQ om takläggare
Vad kostar takläggning?

Det är svårt att säga exakt vad takläggning kommer att kosta dig. Faktorer som är påverkande är bland annat valet av material, t.ex. tegel, papp eller betong. Att laga ett papptak kommer t.ex. inte att kosta lika mycket som ett plåttak. Kontakta takfirman du vill anlita och be om en gratis offert så får du snabbt ett prisförslag.

Renovera eller byta tak helt?

Huruvida du behöver byta ut hela ditt tak eller endast renovera beror med takläggare göteborg bland annat på takets nuvarande skick och vilket resultat som du i slutändan är ute efter. En renovering är ett mer kostnadseffektivt alternativ, medan ett takbyte ger bättre hållbarhet. Här kommer din budget också att ha en betydande roll.

Kan man lägga tak själv?

I praktiken är det fullt möjligt att lägga taket på egen hand, men huruvida det är en bra idé eller inte beror på vilken kunskap du själv besitter. Du måste ha utbildning nog att veta hur takbytet eller renoveringen ska gå till, men du behöver också ha en förståelse för taksäkerhet. Det bästa är alltid att anlita.

Kan man använda ROT-avdrag för takläggning?

Både takläggning och takbyte kan omfattas av ROT-avdraget, såväl som takreparationer. Observera att ROT-avdraget inte kan användas i samband med färdigställande av hus eller vid nybyggnation. Har du ett redan befintligt tak som du vill byta eller fräscha upp kan du dock dra nytta av avdraget.

Hur lång tid tar ett takbyte att genomföra?

I de flesta fall kan du räkna med att ett komplett takbyte tar mellan 1-2 veckor att slutföra. Tiden kan naturligtvis behöva justeras om det skulle vara så att det framkommer ny information som hantverkaren inte visste om innan. Även väder och vind kan orsaka en viss försening, eftersom det kan vara svårt att lägga tak om det regnar och är blött.