Att utföra dödsboröjning

Ibland händer det att någon i ens närhet går bort. Då måste man ta hand om den personens bostad och ägodelar på lämpligt sätt. Oavsett om man är ensam som ska ta hand om allt, om man har syskon eller om det finns andra arvingar ska trots allt alla saker flyttas, kanske kastas eller liknande. Här tar vi upp lite mer kring det här med att utföra en dödsboröjning.

Att utföra dödsboröjning själv

Det går att utföra en dödsboröjning på egen hand men det kan innebära en hel del arbete. I regel måste nämligen hela dödsboet tömmas på både sopor, möbler och föremål. Dessutom ska det städas. Fördelen är att man kan gå igenom allt i lugn och ro, och själv välja vad man vill spara. Nackdelen är att det kan bli mycket känslor inblandade, och har man kort om tid på sig kan det lätt bli stressigt.

Anlita ett företag som gör dödsboröjningen

Om man inte vill eller kan göra en dödsbo röjning på egen hand kan man anlita ett företag som sköter arbetet. Här kan man i regel välja om allt ska kastas, elle

Tejpa igen flyttkartong

r om fina saker, kläder och liknande ska skänkas till second hand. Vissa företag erbjuder också att vissa saker kan säljas på auktion och en del av vinsten går tillbaka in i dödsboet. I regel vill företaget titta på dödsboets saker innan de tar sig an arbetet, först och främst för planeringens skull. Det finns dock inget som hindrar en anhörig att ta hand om de saker de vill behålla innan företaget anlitas.

Sortera smart

När man ska ta hand om ett helt dödsbo gäller det att sortera smart – särskilt om det finns mycket saker. Det är bra att skaffa lådor, sopsäckar med mera att börja sortera i. Töm gärna till exempel köket och stapla där. Märk upp allt ordentligt så man vet vad som ska sparas, skänkas eller kastas. Ibland kan det vara vist att börja i köket med kyl- samt frysvaror, skafferivaror med mera så att det inte blir dåligt. Kläder är också en sådan sak som ofta går snabbt att sortera, liksom lakan, gardiner och andra textilier. Man kan sedan gå över till prydnadssaker, blommor med mera. Om man vet med sig att man vill ta hem vissa saker kan det vara bra att få bort dem så snart som möjligt så det blir mer plats i dödsboets bostad.

Vad är viktigt att tänka på?

När det kommer till röjning av dödsbon är det oerhört viktigt att man inte börjar ta saker från dödsboet innan bouppteckningen är klar. Man kan dock rensa kyl, frukt och liknande så det inte blir dåligt. Man kan också vattna blommor, tvätta upp lakan med mera som annars kan skapa olägenheter.